David Madí, President del Consell Assessor d’ENDESA Catalunya, conferenciant del Grup de Confiança

Entrada compartida per Fundació Internacional Olof Palme

El passat dia 19 de març de 2014, el President del Consell Assessor d’ENDESA Catalunya, David Madí, va pronunciar una conferència en el Grup de Confiança de la Fundació Internacional Olof Palme.

Madí va analitzar el funcionament del sistema elèctric espanyol explicant les dues fórmules que existeixen per fixar el preu. El sistema de mercat lliure representa un 26% del consum i es basa en establir un preu fixe negociat entre les parts. L’altre sistema és l’anomenat tarifa d’últim recurs, que es basa en un preu fixat pel govern, i que representa el 74% del mercat. Actualment aquesta modalitat s’anomena preu voluntari. La modalitat anomenada tarifa d’últim recurs només es reserva a consumidors que tinguin una potència contractada inferor als 10 KW i que constitueix la gran majoria del consum domèstic.

Madí va abordar el preu de les diferents energies que hi ha al mercat, començant per la nuclear, que és la més econòmica, seguint per la hidràulica, la de cicles combinats, la tèrmica, l’eòlica i la fotovoltaica. David Madí va recordar que les energies renovables, tot i ser les més sostenibles, són avui per avui les més costoses.

David Madí va recordar que el sector elèctric a Espanya té una demanda superior a la capacitat d’oferta.