Reunió

Ordre del dia: 1. – Lectura i aprovació de l’acta anterior. 2. – Aprovació dels comptes de l’any 2014. 3. – Informació de les activitats desenvolupades a l’any 2014. 4. – Activitats […]