La legalitat és una qüestió de poder, no de justícia

Entrada compartida per Justícia i Pau

Laura Ribera EdO Article d’opinó de Laura Ribera Barniol, membre de Justícia i Pau Barcelona.

El passat 13 de febrer la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va dictar sentència en relació a una pràctica que és qüestionada des de fa més de dues dècades. Fins ara, el principi que marcava el dret humanitari internacional indicava que quan una persona estrangera arribava a territori europeu, la seva possible expulsió havia de dur-se a terme a través d’un seguit de tràmits que haurien d’evitar que aquesta persona fos posada en risc. La sentència, però, hi ha afegit que si la persona que està sent retornada ha accedit a territori de la Unió Europea de manera irregular i no ha demostrat la impossibilitat d’accés per les suposades vies legals, la legislació comunitària no està feta per a aquesta persona.